RANDRIAMANALY Liantsoa Miarinantenaina

Matricule: 0075

Fonction: Responsable des Ressources Humaines

Direction: Direction Administrative et Financière

Service: Service de Administration Générale

Lieu de Travail: ANALOGH Ankadimbahoaka

E-mail: m.randriamanaly@analogh.mg

Mobile: +261 34 94 273 39