Lake Village Ivato: Visite du Secretaire d’Etat en charge des Nouvelles Villes et de l’Habitat auprès de la Présidence de la République (partie 2)

💭 Toy ny ahoana ny ao anatin’ny efitrano? ❓❔❓ Iray amin’ireo appartement nasehon’ny Sekreteram-panjakana ny « appartement T4 », appartement izay mirefy 114m2. Malalaka ny efitra izay ahitana ny « living room », ny efitrano fandriana, lakozia hatramin’ny « débarras ». Nametrahana fanaka ny efitra nahafahan’ny mpitsidika mahazo an-tsaina ny endriky ny efitra tsirairay. Appartement […]

Lake Village Ivato: Visite du Secretaire d’Etat en charge des Nouvelles Villes et de l’Habitat auprès de la Présidence de la République (partie 1)

  Alakamisy 24 Martsa 2022   Faritra Analamanga   Lake Village Ivato Tonga nitsidika ny fandrosoan’ny asa fananganana ireo trano lehibe misy rihana efatra teny amin’ny Lake Village Ivato ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana Andriamatoa Gérard ANDRIAMANOHISOA ny Alakamisy 24 Martsa 2022. Nandray azy sy nitondra ny fanazavana momba ny asa […]

Reboisement

 Zoma 11 febroary 2022 PK180 Ramala Mahatsinjo RN4, District Maevatanana, Faritra BetsibokaNanatanteraka fambolen-kazo ny SENVH Sekreteram-panjakana Tanàna Vaovao sy Toeram-ponenana sy ireo rantsamangaikany dia ny: ANALOGH sy ny SEIMad.  Nifanampy tamin’izany: ny Governora Faritra Betsiboka sy ny ekipany, ny Prefektiora, ny Solombavambahoaka voafidy tao Maevatanana, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny DREDD ary ny Zandary sy ireo […]

Conseil des Ministres du Mercredi 17 Nov 2021

Conseil des Ministres du Mercredi 17 Nov 2021  Adoption du Décret portant refonte des statuts et réorganisation de l’ANALOGHAfin de permettre à l’ANALOGH de réaliser de manière effective ses missions, de grandes innovations ont été apportées par ledit décret dont principalement : ️ Le basculement de l’Agence vers le régime d’Etablissement Public à Caractère Industriel […]