Tonga nitsidika ny fandrosoan’ny asa fananganana ireo trano lehibe misy rihana efatra teny amin’ny Lake Village Ivato ny Sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana Andriamatoa Gérard ANDRIAMANOHISOA ny Alakamisy 24 Martsa 2022. Nandray azy sy nitondra ny fanazavana momba ny asa sy ny tetikasa ny Tale Jeneralin’ny Agence Nationale d’Appui au Logement et à l’Habitat (ANALOGH) Andriamatoa Hasina Landry RAZAFINDRAKOTO.

Trano lehibe miisa sivy (09) amin’ireo valo amby telopolo (38) novinavinaina ho atsangana eo Ivato no efa tafajoro sy an-dalam-pamaranana. Ahitana trano na « appartements » miisa 135 karazana  sy studio 9 ireo trano lehibe sivy ireo. Nasehon’ny Tale Jeneralin’ny ANALOGH voalohany teto ny endriky ny iray amin’ireo « appartement T4 » ao anatin’ity trano lehibe misy rihana ity.

Hanomboka tsy ho ela ihany koa ny fananganana ireo trano lehibe sivy ambiroapolo (29) misy rihana efatra ambiny eo amin’ny Lake Village Ivato hatrany. Hahazaka trano na « appartement » miisa 435 isa sy studio miisa 29 izany tetik’asa izany.

Ny tanjon’ny ANALOGH, araka ny veliranon’ny Filoha faha-11 dia ny hanangana trano fonenana mendrika ho an’ny vahoaka Malagasy tsivakivolo. Noho izany dia hiitatra manerana ny Nosy ny tetikasam-panorenan’ny ANALOGH ary hitsinjo ny fahefa-mividin’ny tsirairay amin’ny alalan’ny tolotra maro isan-karazany.

#analogh #tranomanarapenitra #buildingmanarapenitra #lalevillageivato #logementspourtous