:calendrier_spirale: Zoma 11 febroary 2022

:épingle2:PK180 Ramala Mahatsinjo RN4, District Maevatanana, Faritra BetsibokaNanatanteraka fambolen-kazo ny SENVH Sekreteram-panjakana Tanàna Vaovao sy Toeram-ponenana sy ireo rantsamangaikany dia ny: ANALOGH sy ny SEIMad.

 :feuillu:Nifanampy tamin’izany: ny Governora Faritra Betsiboka sy ny ekipany, ny Prefektiora, ny Solombavambahoaka voafidy tao Maevatanana, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny DREDD ary ny Zandary sy ireo mponina teny an-toerana.

:poignée_de_main:Zanakazo 1 824 isa no voavoly ary efa nifanarahana tamin’ny mponina sy ny tompon-tany ny fanaraha-maso izany.

 :gerbe_de_riz:Natao izany rehetra izany mba ho antoky ny ho avy sy ny fanatsarana ny tontolo iainantsika. :afrique::étourdi:

#Madagasikara #tanindrazana #ANALOGH #tetikasa2022